trw2

W poniedziałek i wtorek Marzena poprowadziła trening twardości psychicznej dla menedżerów koncernu TRW. W opinii jednego z uczestników powinien on stać początkiem cyklu takich szkoleń dla pracowników firmy.

20150929_153413

Napisz komentarz