motywacja

„Zagrzany do boju!” Motywowanie fundraiserów

Organizm żywy oznacza organizm aktywny, niezależnie od tego, czy mamy na myśli pojedynczą komórkę czy też, jakże złożony, organizm fundraisera. Jeśli aktywność ta polega na rozpoczęciu, ukierunkowaniu, podtrzymaniu i zakończeniu jakiegoś zachowania, to możemy już rozpatrywać ją w kontekście mechanizmów motywacji. Wnikliwy obserwator ludzkich zachowań zauważy, iż zachowania możemy podzielić na takie, których celem jest zdobycie czegoś, co jest konieczne do normalnego funkcjonowania lub […]

skała

Hardiness jako narzędzie wspomagające radzenie sobie w sytuacji kryzysowej – przegląd badań

Wprowadzenie Od dwudziestu lat jesteśmy w naszym kraju świadkami zjawisk determinowanych przez światowe megatrendy. Wciąż jeszcze doświadczamy konsekwencji niedawnej transformacji ustrojowej, mierzymy się z szeroko pojętymi procesami globalizacyjnymi, a w ciągu ostatniego roku sytuację jeszcze bardziej komplikuje ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Owe wpływy wyraźnie przejawiają się w funkcjonowaniu człowieka w sytuacji pracy. Współuczestnictwo przedsiębiorstw w procesach restrukturyzacji, dehierarchizacji, decentralizacji władzy, zmian strategii, a nierzadko dywersyfikacji […]

autoprezentacja

Na scenie życia zawodowego, czyli o sztuce autoprezentacji

Większość z nas, gdy zaczyna myśleć o wrażeniu jakie wywołuje na innych, o tym, że jest oceniania, zmienia swoje zachowanie. Chcemy mieć kontrolę nad tym jak widzą nas inni, co więcej pragniemy „wymusić” na innych pożądane przez nas reakcje. Choć brzmi to dość podejrzanie i może kojarzyć się z kłamstwem, manipulacją czy brakiem autentyczności, bez autoprezentacji niemożliwe byłoby istnienie i funkcjonowanie społeczeństwa (pomyślmy jak ludzie by wyglądali, co […]