Komilitoni

20130804_0403

Komiliton (łac. commilitio, „towarzysz broni“, oraz commilitium, „wspólnota“ i „towarzystwo broni“) był w czasach antycznych popularnym zwrotem grzecznościowym rzymskich legionistów, od XVI wieku, udokumentowanym w języku studenckim określeniem współstudentów i kolegów ze studiów. Pojęcie stosowane zarówno względem studentów tego samego lub innego fakultetu, oraz tego samego lub innego semestru nauki. Od XX wieku pojawia się czasem forma: komilitonka.

To militarystyczne pojęcie stania po tej samej stronie barykady, pojawiło się najpierw na niemieckojęzycznych uniwersytetach, gdzie często dochodziło do konfliktów pomiędzy uniwersytetami a lokalnymi władcami. Pojęcie ma korzenie również w dawnym związkowym charakterze uniwersytetów. (www.wikipedia.org)

Napisz komentarz